Darmowa dostawa na terenie Polski

Do pobrania

Instrukcja montażu zbiornika

INSTRUKCJA MONTAŻU ZBIORNIKA Z POLIETYLENU

 1. Wykop pod zbiornik musi mieć średnicę większą co najmniej o 30cm od średnicy zbiornika. Ma to na celu zapewnienie dostępu do ścianek dolnej połowy podczas jego zakopywania.

 2. Głębokość wykopu powinna wynikać ze spadu przewodów doprowadzających ścieki

 3. W ścianach i na dnie wykopu nie mogą znajdować się kamienie, belki ani inne twarde przedmioty.

 4. Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku grubości 10 cm.

 5. Ustawić zbiornik w wykopie, tak aby króciec wylotowy znajdował się na odpowiedniej głębokości i wypoziomować zbiornik.

 6. Napełnić zbiornik wodą do ok. 3/4 wysokości i obsypać mieszanką (piasek z cementem w proporcji 5:1) SUCHY BETON

 7. Zagęścić piasek wypełniający wykop.

 8. Podłączyć instalację doprowadzającą ścieki do zbiornika.

 9. Przy wysokim poziomie wód gruntowych na zbiorniku należy wykonać zbrojenie i wylewkę betonową o grubości ok. 15cm w celu dociążenia zbiornika

 10. Zasypać wykop do poziomu gruntu.

 11. Zamontować pokrywę włazu

UWAGA!
Należy pamiętać o tym że zbiornik nie może znajdować się w ruchu kołowym oraz nie można montować
zbiornika poniżej 70cm od powierzchni gruntu.

 

Zbiorniki w ziemi